Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.

Edičné princípy

Edičné princípy určujú pravidlá publikovania príspevkov na portáli psisvet.sk, ktoré sú záväzné pre redakciu, spolupracovníkov, používateľov diskusných fór a diskusií.

Základné informácie

Portál psisvet existuje na doméne prvej úrovne www.psisvet.sk. Špecifickou súčasťou sú diskusné príspevky, pridávané čitateľmi. Pravidlá užívania diskusných fór sú integrálnou súčasťou Edičných princípov.

Redakcia informuje o relevantných témach zo sveta psov, prináša informácie zo Slovenska i zahraničia.

Edičné princípy
Portál psisvet.sk sa pri svojej publikačnej činnsoti riadi základnými edičnými princípmi:

Pravidlá využívania diskusií a komentárov k obsahu

 1. Cieľom čitateľských komentárov a príspevkov do diskusií k obsahu je podporovať pluralitu názorov a rozširovať informačnú hodnotu obsahu.
 2. Zodpovednosť za obsah diskusného príspevku nesie jeho autor, v žiadnom prípade portál psisvet.sk.
 3. Redakcia si vyhradzuje právo zmazať časť alebo úplné znenie diskusných príspevkov s nevhodným obsahom.
 4. Pri vytváraní diskusných príspevkov je potrebné:
  • dodržiavať platné zákony Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev,
  • dodržiavať etiku a edičné princípy portálu,
  • vyjadrovať sa v slovenskom jazyku.
 5. Prispievateľom do diskusií sa zakazuje:
  • používať slová alebo výrazy, ktoré sú v rozpore so spoločenskou etikou. Ide predovšetkým o vulgarizmy, hrozby, násilie, rasizmus, osobné útoky a podobne,
  • prezentovať akúkoľvek ideológiu, politické presvedčenie, fanatizmus, ekonomické záujmy, komerčné produkty,
  • zverejňovať súkromné informácie, identifikačné údaje o akýchkoľvek tretích stranách.

Redakcia a jej nezávislosť

Redakcia pracuje nezávisle a jej členovia informujú objektívne, nezávisle.

Tretie strany, ktoré spolupracujú s redakciou nezasahujú do fungovania redakcie a neovplyvňujú redaktorov v ich práci. Môžu redaktorom nezáväzne dodávať odborné informácie a vlastné stanoviská.

Pre zabezpečenie prehľadnosti informácií sú správy triedené do jednotlivých rubrík. Reklamný obsah tvoria logá, bannerové plochy, videoreklama a PR správy.

Redakcia vytvára obsah pod vlastnou značkou „psisvet.sk“ a využíva všetky dostupné informačné zdroje a technológie.

Záverečné ustanovenia

Majiteľ portálu si vyhradzuje právo zmeniť Edičné princípy.

Vyššie uvedené edičné princípy sú záväzné pre redakciu portálu psisvet.sk, všetkých spolupracovníkov a používateľov web služieb portálu, predovšetkým diskusných fór.

Používatelia služieb portálu psisvet.sk sa s platnými Edičnými princípmi môžu oboznámiť bez obmedzenia prostredníctvom portálu psisvet.sk.

Porušenie edičných princípov registrovaným používateľom portálu psisvet.sk sa po posúdení okolností a miery závažnosti situácie môže trestať zrušením registrácie alebo zablokovaním prístupu do portfólia portálu psisvet.sk. Takouto sankciou však nezaniká prípadná občiansko-právna alebo trestno-právna zodpovednosť konkrétneho používateľa voči poškodeným stranám.

V tlačenej podobe sa stanú súčasťou všetkých zmlúv, rovnako všetkých partnerských a sponzorských zmlúv, zmlúv o prenajatí priestoru na stránke a o zverejnení reklamy.

Edičné princípy nadobúdajú účinnosť dňom spustenia portálu do online prevádzky na doméne „psisvet.sk“ a platia až do momentu ukončenia činnosti portálu.

V Bratislave 1. júna 2012